PepijnPad

In de weken voorafgaand aan zijn dood heeft Pepijn meerdere malen de gang gemaakt naar de plek waar hij zijn tentje opzette en uiteindelijk is gestorven. Om er spullen voor zijn bivak heen te brengen. Hij heeft de bosstrook tussen de A10 en het waterzuiveringsgebied doorkruist, en is er om heen gefietst. Zijn fiets stond in het eerste deel van de bosstrook. Samen met de bewoners van de slibvelden (De Groene Velden) en bewoners uit Elzenhagen en Jeugdland maken we een pad dat beantwoordt aan zijn avontuurlijke geest: kronkelig, tussen de bomen door. Maar wel zo dat we er allemaal van kunnen genieten en de wandel- en hardloop mogelijkheden voor ons als bewoners worden uitgebreid. Met respect voor de natuur. Tegelijkertijd ruimen we de rommel op die er in de afgelopen decennia terecht is gekomen. Dit alles als onderdeel van een plan dat De Groene Velden beleefbaarder en aantrekkelijker maakt voor iedereen.

Het PepijnPad is op 2 juli 2021 door burgemeester Femke Halsema geopend, ten overstaan van ruim 100 belangstellenden en veel pers. Zij schreef later die dag op instagram: “Het overlijden van Pepijn was een schok, in de eerste plaats voor de familie en nabestaanden van Pepijn, maar ook voor mij, voor Amsterdam en voor de rest van Nederland. Het heeft de kwetsbaarheid van jongeren pijnlijk duidelijk gemaakt. Die kwetsbaarheid is door corona en de lockdown alleen maar vergroot.” Op deze aparte pagina krijg je een indruk van de opening, plus alle berichten die in de media verschenen.

Werkzaamheden PepijnPad

27 maart 2021

3 april 2021

10 en 17 april 2021

12 mei 2021

Video’s van de werkzaamheden aan het PepijnPad, maart t/m juli 2021