Stilte

Dit is waar ik eigenlijk voortdurend naar op zoek ben. Dat in het stilvallen, het beweegt. Dat niets en iets samenvallen. Doen en laten. Af- en aanwezigheid. Dood en leven. Leiden en geleid worden. Dan is Pepijn heel dichtbij. Een gedicht van eind februari 2021. Stilte Is nu gisteren Of is vroeger vandaag De tijd […]

Lees verder